Класация по области за 20 юни 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vorarlberg

0,78¢

-0,27¢

-3,85¢

-3,335

2 +1

Salzburg

-0,76¢

-1,41¢

0,00¢

-2,172

3 -1

Carinthia

-0,92¢

-0,98¢

0,00¢

-1,904

4 +1

Upper Austria

-1,51¢

-1,13¢

1,68¢

-0,968

5 -1

Vienna

-0,74¢

-0,63¢

0,83¢

-0,533

6 =

Lower Austria

-0,23¢

0,18¢

-0,24¢

-0,289

7 =

Burgenland

0,48¢

0,48¢

0,00¢

0,962

8 =

Tyrol

1,65¢

1,85¢

-1,04¢

2,464

9 =

Styria

-0,33¢

0,10¢

9,64¢

9,407


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.