Класация по области за 19 юни 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vorarlberg

0,69¢

-0,26¢

-3,85¢

-3,417

2 +1

Carinthia

-1,04¢

-1,11¢

0,00¢

-2,151

3 -1

Salzburg

-0,45¢

-1,42¢

0,00¢

-1,867

4 +2

Vienna

-1,28¢

-1,12¢

0,83¢

-1,569

5 -1

Upper Austria

-1,34¢

-0,97¢

1,68¢

-0,632

6 -1

Lower Austria

-0,23¢

0,21¢

-0,24¢

-0,257

7 =

Burgenland

0,54¢

0,60¢

0,00¢

1,143

8 =

Tyrol

1,99¢

2,31¢

-1,04¢

3,263

9 =

Styria

-0,26¢

0,31¢

9,64¢

9,690


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.