Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,74 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,27 лв. +0,02 2,03 лв. +0,02
Армения 1,89 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Австрия eu 2,28 лв. -0,01 2,22 лв. -0,01 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,42 лв. +0,01 1,42 лв. +0,01 0,75 лв. +0.00
Белгия eu 2,87 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,72 лв. -0,55 1,57 лв. -0,80 0,86 лв. +0.00
България eu 2,22 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 0,93 лв. +0.00
Хърватия eu 2,76 лв. +0.00 2,67 лв. +0,03 1,31 лв. +0.00
Кипър eu 2,11 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00
Чехия eu 2,29 лв. -0,08 2,64 лв. +0,27 1,03 лв. -0,01
Дания eu 3,30 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00
Египет 0,83 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Естония eu 2,60 лв. +0,08 2,60 лв. +0,08 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,99 лв. +0,03 2,79 лв. +0,04
Франция eu 2,99 лв. +0.00 2,87 лв. +0,02 1,71 лв. +0,01
Грузия 1,20 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Германия eu 2,80 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Гърция eu 3,15 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,29 лв. -0,06 2,42 лв. +0.00 1,40 лв. +0,01
Исландия 3,37 лв. -0,01 3,27 лв. -0,03
Ирландия eu 2,77 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 3,25 лв. +0.00 4,12 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Италия eu 3,16 лв. -0,04 2,94 лв. -0,04 1,15 лв. -0,02
Йордания 2,38 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,38 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Латвия eu 2,45 лв. +0,02 2,28 лв. +0,02 1,07 лв. +0,02
Ливан 2,91 лв. +0,01 2,05 лв. +0,01 1,71 лв. +0,01
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,24 лв. -0,03 2,13 лв. -0,01 1,07 лв. +0.00
Люксембург eu 2,37 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Македония 2,13 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,76 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00
Молдова 1,80 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Черна гора 2,56 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,02 лв. +0.00 1,75 лв. -0,02
Холандия eu 3,45 лв. +0.00 2,87 лв. -0,01 1,68 лв. +0.00
Норвегия 3,35 лв. -0,02 3,16 лв. -0,02 1,56 лв. +0.00
Полша eu 2,23 лв. +0.00 2,30 лв. +0,04 1,09 лв. +0,12
Португалия eu 3,08 лв. +0,03 2,84 лв. +0,02 1,35 лв. +0.00
Румъния eu 2,41 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Русия 1,29 лв. +0.00 1,30 лв. +0,01 0,64 лв. +0,04
Саудитска Арабия 0,42 лв. +0.00 0,35 лв. +0.00
Сърбия 2,49 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,31 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Словения eu 2,50 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,53 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Швеция eu 2,90 лв. -0,01 2,99 лв. -0,01 1,68 лв. +0.00
Швейцария 2,61 лв. +0.00 2,75 лв. -0,02 1,52 лв. +0.00
Тунис 0,97 лв. +0.00 0,73 лв. +0.00
Турция 2,10 лв. +0.00 2,00 лв. +0.00 0,49 лв. +0.00
САЩ 1,18 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Украйна 2,14 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Великобритания eu 2,92 лв. +0,03 3,00 лв. -0,01 1,41 лв. +0,04

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ