Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,54 лв. -0,01 3,54 лв. -0,01 1,11 лв. +0.00
Андора 2,84 лв. -0,01 2,73 лв. -0,01
Армения 2,36 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Австрия eu 3,18 лв. -0,01 3,18 лв. -0,01 2,25 лв. +0.00
Беларус 1,35 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Белгия eu 3,36 лв. -0,01 3,45 лв. +0.00 1,34 лв. -0,01
Босна и Херцеговина 2,62 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00 1,24 лв. -0,01
България eu 2,67 лв. +0,01 2,66 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Хърватия eu 3,07 лв. +0.00 2,98 лв. -0,01 1,52 лв. -0,01
Кипър eu 2,96 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00
Чехия eu 2,96 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Дания eu 3,97 лв. -0,03 3,50 лв. -0,02
Естония eu 3,41 лв. +0.00 3,11 лв. -0,01 1,31 лв. +0.00
Финландия eu 3,67 лв. +0,15 3,50 лв. +0,16
Франция eu 3,59 лв. -0,01 3,38 лв. -0,01 1,95 лв. +0.00
Грузия 2,20 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Германия eu 3,52 лв. -0,01 3,23 лв. -0,01 1,99 лв. +0.00
Гърция eu 3,72 лв. -0,01 3,26 лв. -0,01 1,73 лв. -0,01
Унгария eu 3,07 лв. +0.00 3,11 лв. -0,01 1,73 лв. +0.00
Исландия 3,97 лв. -0,01 4,01 лв. -0,01
Ирландия eu 3,41 лв. -0,01 3,26 лв. -0,01 1,88 лв. +0.00
Италия eu 3,70 лв. -0,01 3,48 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,22 лв. -0,01 3,12 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Литва eu 2,97 лв. +0,08 2,92 лв. +0,07 1,46 лв. +0.00
Люксембург eu 3,09 лв. -0,01 2,94 лв. -0,01 1,37 лв. +0.00
Северна Македония 2,59 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Малта eu 2,61 лв. -0,01 2,36 лв. -0,01
Молдова 2,56 лв. -0,01 2,22 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Черна гора 3,03 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,11 лв. -0,01 3,57 лв. -0,01 1,71 лв. +0.00
Норвегия 3,70 лв. +0.00 3,35 лв. -0,01 2,33 лв. +0.00
Полша eu 2,94 лв. -0,02 2,95 лв. -0,02 1,22 лв. +0.00
Португалия eu 3,43 лв. -0,01 3,16 лв. +0.00 1,70 лв. -0,01
Румъния eu 2,92 лв. -0,01 2,98 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Русия 1,14 лв. -0,01 1,33 лв. -0,01 0,58 лв. +0.00
Сърбия 3,25 лв. -0,01 3,47 лв. -0,01 1,61 лв. +0.00
Словакия eu 3,16 лв. -0,01 3,00 лв. -0,01 1,33 лв. +0.00
Словения eu 2,95 лв. -0,01 2,99 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Испания eu 3,14 лв. -0,01 2,90 лв. -0,01 1,91 лв. +0.00
Швеция eu 3,15 лв. -0,01 3,10 лв. -0,01 2,35 лв. +0.00
Швейцария 3,73 лв. -0,01 3,86 лв. -0,01 2,04 лв. -0,01
Турция 2,42 лв. -0,01 2,42 лв. -0,01 1,24 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,52 лв. -0,01 2,38 лв. -0,02 1,19 лв. +0.00
Великобритания eu 3,39 лв. +0.00 3,49 лв. -0,01 2,06 лв. -0,01