Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,30 лв. -0,01 2,22 лв. -0,01 0,71 лв. +0.00
Андора 2,01 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00
Армения 1,16 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00 0,49 лв. +0.00
Австрия eu 2,14 лв. +0,01 2,09 лв. +0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,13 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Белгия eu 2,67 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,86 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
България eu 1,84 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00 0,91 лв. +0.00
Хърватия eu 2,38 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Кипър eu 2,12 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00
Чехия eu 2,08 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Дания eu 2,80 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00
Естония eu 2,45 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Финландия eu 2,93 лв. -0,01 2,72 лв. +0.00
Франция eu 2,78 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Грузия 1,14 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Германия eu 2,70 лв. +0.00 2,44 лв. +0,01 1,20 лв. +0.00
Гърция eu 2,84 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Унгария eu 2,06 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Исландия 2,63 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00
Ирландия eu 2,50 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 2,91 лв. +0,01 2,67 лв. +0,01 1,20 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,32 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Литва eu 2,14 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Люксембург eu 2,28 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Северна Македония 1,97 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 1,53 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Черна гора 2,21 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,31 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Норвегия 3,07 лв. +0.00 2,85 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Полша eu 1,98 лв. +0.00 1,97 лв. +0,01 0,92 лв. +0,01
Португалия eu 2,96 лв. +0.00 2,61 лв. -0,01 1,35 лв. +0.00
Румъния eu 1,90 лв. +0.00 1,93 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Русия 1,05 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00 0,54 лв. +0.00
Сърбия 2,27 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Словакия eu 2,37 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Словения eu 2,02 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Испания eu 2,38 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Швеция eu 2,82 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00
Швейцария 2,61 лв. +0.00 2,77 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Турция 1,57 лв. -0,01 1,44 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
САЩ 0,99 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Украйна 1,45 лв. +0.00 1,41 лв. -0,01 0,71 лв. +0.00
Великобритания eu 2,67 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00