Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,88¢

-2,15¢

0,00¢

-4,037

2 =

Vienna

-2,12¢

-1,76¢

0,83¢

-3,055

3 =

Lower Austria

-0,62¢

-0,74¢

-0,96¢

-2,318

4 +1

Carinthia

-0,98¢

0,27¢

0,00¢

-0,712

5 -1

Styria

-1,52¢

-1,49¢

2,65¢

-0,362

6 =

Burgenland

0,74¢

0,80¢

0,00¢

1,547

7 =

Vorarlberg

1,59¢

2,01¢

0,00¢

3,591

8 =

Salzburg

2,51¢

2,72¢

0,00¢

5,226

9 =

Tyrol

4,73¢

4,39¢

1,73¢

10,854


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.