Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Burgenland

-1,07¢

-1,33¢

0,00¢

-2,395

2 +1

Vienna

-1,48¢

-1,71¢

0,83¢

-2,350

3 -2

Carinthia

-1,46¢

-2,30¢

1,50¢

-2,263

4 +1

Lower Austria

-0,33¢

-0,32¢

-0,96¢

-1,605

5 -1

Upper Austria

-1,44¢

-1,15¢

1,00¢

-1,591

6 =

Styria

-1,98¢

-2,27¢

3,18¢

-1,070

7 =

Vorarlberg

0,62¢

1,20¢

0,00¢

1,822

8 =

Salzburg

1,52¢

1,09¢

1,50¢

4,114

9 =

Tyrol

5,46¢

6,72¢

2,24¢

14,417


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.