Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-2,34¢

-2,43¢

0,00¢

-4,768

2 =

Vienna

-2,42¢

-1,20¢

0,83¢

-2,786

3 =

Lower Austria

-0,74¢

-0,26¢

-0,96¢

-1,961

4 +1

Carinthia

-0,45¢

-0,47¢

0,00¢

-0,919

5 -1

Styria

-1,87¢

-1,63¢

2,65¢

-0,852

6 =

Burgenland

1,49¢

0,66¢

0,00¢

2,158

7 =

Salzburg

1,59¢

2,05¢

0,00¢

3,633

8 =

Vorarlberg

2,48¢

2,76¢

0,00¢

5,243

9 =

Tyrol

5,56¢

4,31¢

1,73¢

11,600


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.