Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vienna

-2,07¢

-1,49¢

0,83¢

-2,732

2 =

Upper Austria

-1,27¢

-1,57¢

0,53¢

-2,304

3 =

Lower Austria

0,24¢

-0,26¢

-0,96¢

-0,984

4 =

Carinthia

-0,30¢

-1,20¢

0,80¢

-0,708

5 =

Styria

-1,58¢

-1,46¢

3,18¢

0,140

6 =

Burgenland

0,14¢

0,80¢

0,00¢

0,935

7 =

Salzburg

0,68¢

-0,26¢

0,80¢

1,224

8 =

Vorarlberg

2,97¢

1,17¢

0,00¢

4,140

9 =

Tyrol

3,89¢

6,47¢

1,67¢

12,023


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.