Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,17¢

-1,47¢

0,00¢

-2,649

2 =

Lower Austria

-0,57¢

-0,59¢

-1,10¢

-2,265

3 =

Burgenland

-0,61¢

-0,85¢

0,00¢

-1,457

4 =

Styria

-1,08¢

-1,61¢

2,27¢

-0,424

5 =

Carinthia

0,49¢

0,35¢

0,00¢

0,844

6 =

Vienna

0,28¢

0,56¢

1,25¢

2,087

7 =

Vorarlberg

0,81¢

1,76¢

0,00¢

2,563

8 =

Salzburg

1,24¢

2,13¢

0,00¢

3,373

9 =

Tyrol

2,52¢

3,04¢

1,04¢

6,597


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.