Класация по области за 17 октомври 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Burgenland

-1,15¢

-1,48¢

0,00¢

-2,627

2 =

Styria

-2,61¢

-2,19¢

3,18¢

-1,624

3 =

Lower Austria

-0,29¢

0,00¢

-0,96¢

-1,257

4 =

Upper Austria

-0,93¢

-0,66¢

1,00¢

-0,594

5 =

Carinthia

-0,44¢

-1,48¢

1,50¢

-0,417

6 =

Vienna

0,00¢

0,58¢

0,83¢

1,415

7 =

Vorarlberg

1,82¢

0,79¢

0,00¢

2,613

8 =

Salzburg

1,40¢

0,08¢

1,50¢

2,978

9 =

Tyrol

3,78¢

3,28¢

2,24¢

9,297


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.