Класация по области за 25 септември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Burgenland

-0,84¢

-1,66¢

0,00¢

-2,500

2 +1

Lower Austria

-0,20¢

-0,67¢

-0,96¢

-1,833

3 -2

Vienna

-1,80¢

-0,69¢

0,83¢

-1,654

4 =

Upper Austria

-0,87¢

-0,86¢

1,00¢

-0,734

5 =

Styria

-1,73¢

-1,63¢

3,18¢

-0,184

6 =

Carinthia

0,06¢

-0,78¢

1,50¢

0,779

7 =

Vorarlberg

1,29¢

0,31¢

0,00¢

1,598

8 =

Salzburg

2,24¢

0,90¢

1,50¢

4,635

9 =

Tyrol

3,46¢

4,83¢

2,24¢

10,523


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.