Класация по области за 15 септември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,87¢

-1,62¢

1,00¢

-2,486

2 =

Vienna

-1,32¢

-1,50¢

0,83¢

-1,988

3 =

Lower Austria

-0,22¢

-0,46¢

-0,96¢

-1,646

4 =

Burgenland

-0,44¢

-1,19¢

0,00¢

-1,635

5 =

Styria

-1,68¢

-1,78¢

3,18¢

-0,285

6 =

Carinthia

-0,17¢

-0,29¢

1,50¢

1,043

7 =

Vorarlberg

0,57¢

0,63¢

0,00¢

1,201

8 =

Salzburg

1,13¢

1,12¢

1,50¢

3,750

9 =

Tyrol

3,86¢

5,68¢

2,24¢

11,773


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.