Класация по области за 26 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-2,25¢

-2,39¢

0,00¢

-4,649

2 =

Vienna

-2,28¢

-1,29¢

0,83¢

-2,731

3 +1

Styria

-1,78¢

-2,63¢

2,65¢

-1,754

4 -1

Lower Austria

-0,56¢

-0,03¢

-0,96¢

-1,556

5 =

Carinthia

-0,34¢

-1,13¢

0,00¢

-1,474

6 =

Burgenland

0,69¢

0,53¢

0,00¢

1,218

7 =

Salzburg

1,39¢

1,38¢

0,00¢

2,768

8 =

Vorarlberg

1,72¢

2,57¢

0,00¢

4,291

9 =

Tyrol

6,18¢

6,63¢

1,73¢

14,541


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.