Класация по области за 27 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-2,59¢

-2,43¢

0,00¢

-5,020

2 =

Vienna

-1,94¢

-2,00¢

0,83¢

-3,108

3 =

Lower Austria

-0,39¢

-0,74¢

-0,96¢

-2,089

4 =

Styria

-1,10¢

-2,38¢

2,65¢

-0,827

5 =

Carinthia

0,17¢

0,97¢

0,00¢

1,139

6 =

Burgenland

0,31¢

1,06¢

0,00¢

1,373

7 =

Vorarlberg

1,05¢

2,42¢

0,00¢

3,466

8 =

Salzburg

2,59¢

2,31¢

0,00¢

4,893

9 =

Tyrol

5,22¢

5,84¢

1,73¢

12,795


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.