Класация по области за 15 декември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-2,53¢

-2,46¢

0,00¢

-4,992

2 =

Lower Austria

-0,83¢

-0,04¢

-0,96¢

-1,836

3 =

Vienna

-1,70¢

-0,59¢

0,83¢

-1,459

4 =

Styria

-1,63¢

-1,88¢

2,65¢

-0,861

5 =

Carinthia

1,29¢

-0,17¢

0,00¢

1,123

6 =

Burgenland

0,89¢

0,88¢

0,00¢

1,778

7 =

Vorarlberg

1,54¢

0,80¢

0,00¢

2,344

8 =

Salzburg

1,57¢

2,20¢

0,00¢

3,771

9 =

Tyrol

5,50¢

3,98¢

1,73¢

11,213


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.