Класация по области за 18 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,81¢

-2,16¢

-0,01¢

-3,990

2 =

Styria

-1,50¢

-2,34¢

2,72¢

-1,127

3 =

Lower Austria

0,00¢

0,29¢

-0,96¢

-0,667

4 =

Carinthia

0,05¢

-0,12¢

0,00¢

-0,062

5 =

Burgenland

0,26¢

-0,30¢

0,00¢

-0,039

6 =

Vienna

-0,33¢

0,25¢

0,83¢

0,749

7 =

Salzburg

1,65¢

1,90¢

0,00¢

3,551

8 =

Vorarlberg

1,95¢

2,44¢

0,00¢

4,394

9 =

Tyrol

2,83¢

3,69¢

1,73¢

8,258


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.