Класация по области за 22 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Lower Austria

-1,05¢

-0,60¢

-1,10¢

-2,747

2 =

Upper Austria

-1,00¢

-1,31¢

0,00¢

-2,304

3 =

Vienna

-1,49¢

-0,76¢

1,25¢

-1,000

4 =

Styria

-1,01¢

-1,69¢

2,27¢

-0,435

5 =

Burgenland

0,28¢

-0,50¢

0,00¢

-0,215

6 =

Carinthia

-0,11¢

0,35¢

0,00¢

0,239

7 =

Vorarlberg

0,52¢

1,06¢

0,00¢

1,587

8 =

Salzburg

2,05¢

2,43¢

0,00¢

4,482

9 =

Tyrol

3,10¢

3,16¢

1,04¢

7,293


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.