Класация по области за 12 февруари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vienna

-3,59¢

-0,51¢

-1,00¢

-5,096

2 =

Upper Austria

-0,26¢

-1,03¢

-0,27¢

-1,562

3 =

Styria

-1,31¢

-2,23¢

2,13¢

-1,409

4 +1

Lower Austria

-0,95¢

-0,34¢

0,00¢

-1,285

5 -1

Burgenland

0,73¢

-0,21¢

-0,50¢

0,019

6 =

Carinthia

0,52¢

-0,10¢

0,00¢

0,414

7 =

Salzburg

0,70¢

2,37¢

-1,00¢

2,063

8 =

Vorarlberg

1,22¢

1,80¢

0,00¢

3,021

9 =

Tyrol

3,20¢

3,36¢

0,84¢

7,400


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.