Класация по области за 7 декември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +4

Vienna

-4,02¢

-2,17¢

-1,80¢

-7,997

2 =

Upper Austria

-1,89¢

-1,35¢

-0,20¢

-3,436

3 -2

Salzburg

-0,39¢

-0,55¢

-1,80¢

-2,738

4 =

Lower Austria

-1,59¢

-0,88¢

0,00¢

-2,473

5 -2

Styria

-2,26¢

-2,18¢

2,35¢

-2,095

6 =

Carinthia

-0,20¢

-0,72¢

0,00¢

-0,918

7 +2

Burgenland

0,13¢

0,96¢

-1,80¢

-0,715

8 -1

Vorarlberg

2,05¢

2,62¢

0,00¢

4,666

9 -1

Tyrol

4,73¢

4,33¢

1,13¢

10,194


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.