Класация по области за 26 септември 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vorarlberg

2,28¢

0,76¢

-11,05¢

-8,015

2 =

Lower Austria

-0,43¢

-0,04¢

-4,93¢

-5,400

3 =

Vienna

-1,77¢

-1,24¢

0,83¢

-2,177

4 =

Upper Austria

-1,68¢

-0,87¢

2,02¢

-0,528

5 =

Burgenland

0,42¢

1,06¢

0,00¢

1,485

6 +1

Styria

-0,34¢

-0,66¢

4,76¢

3,760

7 -1

Salzburg

-0,56¢

-0,26¢

5,05¢

4,233

8 =

Tyrol

2,37¢

1,11¢

4,12¢

7,605

9 =

Carinthia

-0,91¢

-0,69¢

14,73¢

13,129


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.