Класация по области за 19 септември 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vorarlberg

1,91¢

0,69¢

-11,05¢

-8,445

2 =

Lower Austria

-0,47¢

-0,10¢

-4,93¢

-5,502

3 =

Vienna

-1,60¢

-0,76¢

0,83¢

-1,535

4 =

Upper Austria

-1,73¢

-0,83¢

2,02¢

-0,541

5 =

Burgenland

0,64¢

0,95¢

0,00¢

1,590

6 =

Salzburg

-0,73¢

-0,89¢

5,05¢

3,429

7 =

Styria

-0,43¢

-0,53¢

4,76¢

3,800

8 =

Tyrol

2,18¢

1,45¢

4,12¢

7,745

9 =

Carinthia

-0,57¢

-0,49¢

14,73¢

13,669


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.