Класация по области за 19 август 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vienna

-2,30¢

-2,61¢

0,83¢

-4,074

2 =

Upper Austria

-1,50¢

-1,26¢

0,71¢

-2,051

3 =

Lower Austria

-0,58¢

-0,39¢

-0,96¢

-1,931

4 =

Carinthia

-1,35¢

0,01¢

1,60¢

0,265

5 +1

Vorarlberg

0,45¢

1,65¢

0,00¢

2,097

6 -1

Burgenland

1,82¢

0,35¢

0,00¢

2,173

7 =

Styria

-0,75¢

-0,31¢

3,82¢

2,759

8 =

Salzburg

1,91¢

2,00¢

1,60¢

5,512

9 =

Tyrol

3,28¢

2,43¢

2,32¢

8,029


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.