Класация по области за 14 август 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vienna

-3,09¢

-2,78¢

0,83¢

-5,043

2 =

Upper Austria

-2,26¢

-2,20¢

0,71¢

-3,747

3 =

Lower Austria

-1,27¢

-0,70¢

-0,96¢

-2,926

4 =

Carinthia

-1,54¢

-1,71¢

1,60¢

-1,651

5 =

Vorarlberg

-0,92¢

1,33¢

0,00¢

0,409

6 =

Burgenland

2,36¢

0,75¢

0,00¢

3,111

7 =

Salzburg

1,19¢

1,08¢

1,60¢

3,865

8 =

Styria

0,66¢

-0,02¢

3,82¢

4,465

9 =

Tyrol

2,22¢

3,71¢

2,32¢

8,249


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.