Класация по области за 28 септември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vienna

-2,04¢

-1,20¢

0,83¢

-2,412

2 +1

Burgenland

-0,98¢

-1,41¢

0,00¢

-2,396

3 -1

Lower Austria

-0,17¢

-0,52¢

-0,96¢

-1,655

4 =

Upper Austria

-1,11¢

-1,12¢

1,00¢

-1,230

5 =

Styria

-1,89¢

-1,66¢

3,18¢

-0,370

6 =

Carinthia

-0,44¢

-0,96¢

1,50¢

0,100

7 =

Vorarlberg

1,45¢

1,19¢

0,00¢

2,640

8 =

Salzburg

2,13¢

0,94¢

1,50¢

4,573

9 =

Tyrol

3,59¢

5,10¢

2,24¢

10,931


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.