Класация по области за 20 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,37¢

-1,21¢

0,90¢

-1,678

2 =

Styria

-1,70¢

-1,82¢

3,18¢

-0,341

3 =

Burgenland

0,26¢

-0,53¢

0,00¢

-0,267

4 =

Lower Austria

0,71¢

0,37¢

-0,96¢

0,119

5 +1

Vienna

0,07¢

-0,08¢

0,83¢

0,821

6 +1

Carinthia

-0,19¢

0,15¢

1,35¢

1,305

7 -2

Vorarlberg

0,93¢

0,77¢

0,00¢

1,698

8 =

Salzburg

0,68¢

0,67¢

1,35¢

2,700

9 =

Tyrol

2,52¢

3,20¢

2,22¢

7,938


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.