Класация по области за 28 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-2,04¢

-2,51¢

0,90¢

-3,644

2 =

Burgenland

-1,13¢

-1,19¢

0,00¢

-2,329

3 =

Styria

-0,96¢

-2,29¢

3,18¢

-0,065

4 =

Lower Austria

0,68¢

0,42¢

-0,96¢

0,139

5 +1

Vienna

0,23¢

0,54¢

0,83¢

1,604

6 -1

Vorarlberg

0,72¢

0,89¢

0,00¢

1,615

7 =

Salzburg

0,62¢

0,21¢

1,35¢

2,176

8 =

Carinthia

0,76¢

2,13¢

1,35¢

4,238

9 =

Tyrol

2,54¢

3,74¢

2,22¢

8,504


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.