Класация по области за 21 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,34¢

-1,42¢

0,90¢

-1,864

2 =

Burgenland

-0,86¢

-0,94¢

0,00¢

-1,802

3 =

Lower Austria

-0,22¢

0,04¢

-0,96¢

-1,143

4 +1

Styria

-1,19¢

-1,78¢

3,18¢

0,213

5 -1

Vorarlberg

-0,04¢

0,43¢

0,00¢

0,394

6 =

Vienna

0,74¢

0,90¢

0,83¢

2,473

7 =

Salzburg

1,23¢

0,20¢

1,35¢

2,777

8 =

Carinthia

1,70¢

1,18¢

1,35¢

4,223

9 =

Tyrol

1,50¢

2,74¢

2,22¢

6,454


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.