Класация по области за 17 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,45¢

-1,43¢

0,90¢

-1,976

2 =

Lower Austria

-0,32¢

-0,28¢

-0,96¢

-1,563

3 =

Burgenland

-0,20¢

-1,21¢

0,00¢

-1,409

4 +1

Vorarlberg

0,35¢

-0,25¢

0,00¢

0,099

5 -1

Styria

-1,08¢

-1,88¢

3,18¢

0,227

6 =

Vienna

0,58¢

0,63¢

0,83¢

2,040

7 =

Salzburg

1,44¢

0,26¢

1,35¢

3,045

8 =

Carinthia

1,59¢

0,86¢

1,35¢

3,798

9 =

Tyrol

2,00¢

2,81¢

2,22¢

7,026


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.