Класация по области за 14 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,22¢

-1,46¢

0,90¢

-1,776

2 =

Lower Austria

-0,35¢

0,22¢

-0,96¢

-1,091

3 =

Burgenland

0,02¢

-0,84¢

0,00¢

-0,822

4 =

Styria

-1,26¢

-1,85¢

3,18¢

0,074

5 =

Vorarlberg

-0,06¢

0,40¢

0,00¢

0,344

6 =

Vienna

0,52¢

1,02¢

0,83¢

2,376

7 =

Salzburg

1,33¢

0,11¢

1,35¢

2,785

8 =

Carinthia

1,38¢

1,82¢

1,35¢

4,547

9 =

Tyrol

1,56¢

2,71¢

2,22¢

6,491


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.