Класация по области за 15 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-2,00¢

-2,55¢

0,00¢

-4,547

2 =

Vienna

-2,51¢

-2,70¢

0,83¢

-4,370

3 =

Lower Austria

-1,00¢

-0,81¢

-0,96¢

-2,769

4 =

Styria

-1,07¢

-1,46¢

2,65¢

0,116

5 =

Carinthia

0,12¢

1,23¢

0,00¢

1,345

6 =

Burgenland

1,12¢

1,51¢

0,00¢

2,633

7 =

Vorarlberg

0,97¢

2,11¢

0,00¢

3,081

8 =

Salzburg

2,30¢

2,97¢

0,00¢

5,271

9 =

Tyrol

4,69¢

4,62¢

1,73¢

11,038


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.