Класация по области за 23 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,87¢

-2,17¢

0,00¢

-4,040

2 =

Vienna

-2,07¢

-1,78¢

0,83¢

-3,012

3 =

Lower Austria

-0,44¢

-0,61¢

-0,96¢

-2,014

4 =

Styria

-1,68¢

-1,68¢

2,65¢

-0,714

5 =

Carinthia

-0,92¢

0,28¢

0,00¢

-0,632

6 =

Burgenland

0,99¢

0,84¢

0,00¢

1,829

7 =

Vorarlberg

2,06¢

2,42¢

0,00¢

4,487

8 =

Salzburg

2,51¢

2,70¢

0,00¢

5,218

9 =

Tyrol

4,64¢

4,41¢

1,73¢

10,785


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.