Класация по области за 22 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,72¢

-1,97¢

0,00¢

-3,684

2 =

Vienna

-2,17¢

-1,72¢

0,83¢

-3,051

3 =

Lower Austria

-0,56¢

-0,53¢

-0,96¢

-2,050

4 +1

Styria

-1,55¢

-1,73¢

2,65¢

-0,624

5 -1

Carinthia

-0,50¢

0,40¢

0,00¢

-0,092

6 =

Burgenland

0,11¢

0,81¢

0,00¢

0,925

7 =

Vorarlberg

1,82¢

2,41¢

0,00¢

4,227

8 =

Salzburg

2,28¢

2,40¢

0,00¢

4,680

9 =

Tyrol

4,90¢

4,51¢

1,73¢

11,138


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.