Класация по области за 19 ноември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-2,07¢

-2,41¢

0,00¢

-4,480

2 =

Styria

-1,88¢

-2,07¢

2,65¢

-1,302

3 +1

Lower Austria

-0,43¢

0,12¢

-0,96¢

-1,273

4 -1

Vienna

-1,37¢

-0,55¢

0,83¢

-1,080

5 +1

Carinthia

-0,01¢

1,25¢

0,00¢

1,243

6 -1

Burgenland

0,54¢

0,85¢

0,00¢

1,385

7 =

Vorarlberg

1,99¢

2,41¢

0,00¢

4,404

8 =

Salzburg

2,26¢

2,56¢

0,00¢

4,820

9 =

Tyrol

4,73¢

3,67¢

1,73¢

10,136


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.