Класация по области за 18 ноември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-2,09¢

-2,25¢

0,00¢

-4,337

2 +2

Styria

-2,13¢

-1,98¢

2,65¢

-1,459

3 -1

Vienna

-1,73¢

-0,52¢

0,83¢

-1,414

4 -1

Lower Austria

-0,51¢

0,12¢

-0,96¢

-1,354

5 =

Burgenland

0,04¢

0,42¢

0,00¢

0,462

6 =

Carinthia

-0,30¢

0,78¢

0,00¢

0,479

7 =

Vorarlberg

1,77¢

2,23¢

0,00¢

4,003

8 =

Salzburg

2,25¢

2,22¢

0,00¢

4,474

9 =

Tyrol

4,78¢

3,70¢

1,73¢

10,213


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.