Класация по области за 10 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-2,36¢

-2,59¢

0,00¢

-4,952

2 =

Lower Austria

-0,48¢

-0,14¢

-0,96¢

-1,579

3 =

Vienna

-1,55¢

-0,66¢

0,83¢

-1,373

4 =

Styria

-1,91¢

-1,98¢

2,65¢

-1,233

5 =

Carinthia

-0,63¢

-0,08¢

0,00¢

-0,713

6 =

Burgenland

1,29¢

0,56¢

0,00¢

1,851

7 =

Salzburg

1,87¢

2,63¢

0,00¢

4,505

8 =

Vorarlberg

2,71¢

3,10¢

0,00¢

5,817

9 =

Tyrol

4,83¢

4,16¢

1,73¢

10,721


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.