Класация по области за 12 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-2,36¢

-2,53¢

0,00¢

-4,893

2 =

Lower Austria

-0,77¢

0,28¢

-0,96¢

-1,448

3 =

Styria

-2,20¢

-1,83¢

2,65¢

-1,375

4 =

Burgenland

0,48¢

-0,66¢

0,00¢

-0,184

5 +1

Vienna

-0,58¢

0,07¢

0,83¢

0,328

6 -1

Carinthia

0,32¢

0,65¢

0,00¢

0,964

7 =

Salzburg

1,72¢

1,87¢

0,00¢

3,595

8 =

Vorarlberg

3,41¢

2,30¢

0,00¢

5,713

9 =

Tyrol

4,65¢

3,73¢

1,73¢

10,111


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.