Класация по области за 14 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-2,03¢

-2,49¢

0,00¢

-4,525

2 =

Carinthia

-0,38¢

-0,23¢

0,00¢

-0,612

3 +1

Lower Austria

0,16¢

0,47¢

-0,96¢

-0,336

4 -1

Vienna

-1,09¢

-0,02¢

0,83¢

-0,279

5 =

Styria

-1,29¢

-0,92¢

2,65¢

0,436

6 =

Burgenland

0,96¢

0,74¢

0,00¢

1,695

7 =

Salzburg

1,26¢

1,71¢

0,00¢

2,967

8 =

Vorarlberg

1,69¢

2,36¢

0,00¢

4,046

9 =

Tyrol

3,29¢

3,02¢

1,73¢

8,043


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.