Класация по области за 20 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,84¢

-2,84¢

0,00¢

-4,681

2 =

Carinthia

-0,84¢

-0,98¢

0,00¢

-1,822

3 =

Lower Austria

-0,42¢

0,37¢

-0,96¢

-1,010

4 =

Styria

-1,35¢

-1,91¢

2,65¢

-0,609

5 =

Burgenland

0,24¢

-0,52¢

0,00¢

-0,277

6 =

Vienna

-0,93¢

0,77¢

0,83¢

0,668

7 =

Salzburg

1,10¢

1,89¢

0,00¢

2,992

8 =

Vorarlberg

1,86¢

1,56¢

0,00¢

3,421

9 =

Tyrol

3,77¢

4,41¢

1,73¢

9,913


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.