Класация по области за 22 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,25¢

-1,69¢

0,00¢

-2,939

2 =

Lower Austria

-0,66¢

-0,79¢

-1,10¢

-2,548

3 =

Burgenland

-0,00¢

-1,25¢

0,00¢

-1,253

4 =

Styria

-0,97¢

-2,15¢

2,27¢

-0,847

5 =

Carinthia

-0,19¢

0,18¢

0,00¢

-0,012

6 =

Vienna

0,21¢

0,84¢

1,25¢

2,306

7 =

Vorarlberg

1,79¢

2,20¢

0,00¢

3,988

8 =

Salzburg

1,53¢

2,54¢

0,00¢

4,070

9 =

Tyrol

2,88¢

3,94¢

1,04¢

7,858


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.