Класация по области за 21 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,19¢

-1,44¢

0,00¢

-2,630

2 =

Lower Austria

-0,61¢

-0,64¢

-1,10¢

-2,347

3 =

Burgenland

-0,64¢

-0,86¢

0,00¢

-1,501

4 =

Styria

-1,07¢

-1,65¢

2,27¢

-0,450

5 =

Carinthia

0,44¢

0,16¢

0,00¢

0,603

6 =

Vienna

0,25¢

0,55¢

1,25¢

2,055

7 =

Vorarlberg

0,83¢

1,46¢

0,00¢

2,290

8 =

Salzburg

1,20¢

2,18¢

0,00¢

3,376

9 =

Tyrol

2,47¢

3,04¢

1,04¢

6,544


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.