Класация по области за 20 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,11¢

-1,52¢

0,00¢

-2,633

2 =

Lower Austria

-0,55¢

-0,64¢

-1,10¢

-2,285

3 =

Burgenland

-0,56¢

-0,88¢

0,00¢

-1,440

4 =

Styria

-1,14¢

-1,71¢

2,27¢

-0,571

5 =

Carinthia

0,57¢

0,31¢

0,00¢

0,883

6 =

Vienna

0,38¢

0,54¢

1,25¢

2,171

7 +1

Vorarlberg

0,87¢

1,65¢

0,00¢

2,517

8 -1

Salzburg

1,19¢

2,01¢

0,00¢

3,201

9 =

Tyrol

2,50¢

3,01¢

1,04¢

6,548


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.