Класация по области за 19 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Upper Austria

-1,18¢

-1,44¢

0,00¢

-2,624

2 =

Lower Austria

-0,51¢

-0,40¢

-1,10¢

-2,014

3 =

Burgenland

-0,97¢

-0,56¢

0,00¢

-1,533

4 =

Styria

-0,96¢

-1,49¢

2,27¢

-0,174

5 =

Carinthia

0,33¢

-0,02¢

0,00¢

0,311

6 =

Vienna

0,21¢

0,40¢

1,25¢

1,856

7 =

Salzburg

1,43¢

1,78¢

0,00¢

3,208

8 =

Vorarlberg

1,24¢

2,54¢

0,00¢

3,777

9 =

Tyrol

2,06¢

2,80¢

1,04¢

5,901


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.