Класация по области за 13 януари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vienna

-4,05¢

-2,05¢

0,00¢

-6,105

2 =

Upper Austria

-1,75¢

-2,01¢

0,00¢

-3,754

3 +1

Styria

-2,04¢

-2,81¢

2,65¢

-2,198

4 +1

Lower Austria

-0,63¢

-0,52¢

0,00¢

-1,153

5 -2

Carinthia

-0,16¢

-0,86¢

0,00¢

-1,018

6 +1

Salzburg

1,20¢

0,99¢

0,00¢

2,184

7 -1

Burgenland

1,24¢

1,09¢

0,00¢

2,323

8 =

Vorarlberg

1,97¢

2,66¢

0,00¢

4,626

9 =

Tyrol

6,01¢

6,64¢

1,73¢

14,391


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.