Класация по области за 12 януари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vienna

-3,47¢

-1,94¢

0,00¢

-5,411

2 =

Upper Austria

-1,60¢

-2,13¢

0,00¢

-3,727

3 +2

Carinthia

-1,03¢

-0,94¢

0,00¢

-1,971

4 -1

Styria

-1,85¢

-2,65¢

2,65¢

-1,847

5 -1

Lower Austria

-0,59¢

-0,54¢

0,00¢

-1,123

6 =

Burgenland

1,03¢

0,93¢

0,00¢

1,963

7 =

Salzburg

1,35¢

0,85¢

0,00¢

2,202

8 =

Vorarlberg

2,31¢

2,91¢

0,00¢

5,217

9 =

Tyrol

5,86¢

6,69¢

1,73¢

14,286


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.