Класация по области за 11 януари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Австрия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Vienna

-3,31¢

-2,14¢

0,00¢

-5,450

2 =

Upper Austria

-2,16¢

-2,14¢

0,00¢

-4,296

3 =

Styria

-2,05¢

-2,53¢

2,65¢

-1,929

4 =

Lower Austria

-0,50¢

-0,35¢

0,00¢

-0,852

5 =

Carinthia

1,77¢

-0,64¢

0,00¢

1,128

6 +1

Burgenland

0,84¢

1,28¢

0,00¢

2,122

7 -1

Salzburg

1,18¢

1,29¢

0,00¢

2,469

8 =

Vorarlberg

3,02¢

4,15¢

0,00¢

7,170

9 =

Tyrol

5,42¢

6,51¢

1,73¢

13,663


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.