<< February 2020 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
     
1  A95: 1,239€/l
 DSL: 1,208€/l
 LPG: 0,772€/l 
2  A95: 1,237€/l
 DSL: 1,205€/l
 LPG: 0,772€/l 
3  A95: 1,238€/l
 DSL: 1,205€/l
 LPG: 0,772€/l 
4  A95: 1,235€/l
 DSL: 1,204€/l
 LPG: 0,772€/l 
5  A95: 1,232€/l
 DSL: 1,198€/l
 LPG: 0,772€/l 
6  A95: 1,230€/l
 DSL: 1,194€/l
 LPG: 0,772€/l 
7  A95: 1,228€/l
 DSL: 1,192€/l
 LPG: 0,772€/l 
8  A95: 1,226€/l
 DSL: 1,189€/l
 LPG: 0,771€/l 
9  A95: 1,225€/l
 DSL: 1,187€/l
 LPG: 0,771€/l 
10  A95: 1,226€/l
 DSL: 1,187€/l
 LPG: 0,771€/l 
11  A95: 1,219€/l
 DSL: 1,184€/l
 LPG: 0,771€/l 
12  A95: 1,221€/l
 DSL: 1,184€/l
 LPG: 0,771€/l 
13  A95: 1,223€/l
 DSL: 1,183€/l
 LPG: 0,771€/l 
14  A95: 1,225€/l
 DSL: 1,184€/l
 LPG: 0,771€/l 
15  A95: 1,222€/l
 DSL: 1,182€/l
 LPG: 0,770€/l 
16  A95: 1,221€/l
 DSL: 1,180€/l
 LPG: 0,770€/l 
17  A95: 1,223€/l
 DSL: 1,179€/l
 LPG: 0,770€/l 
18  A95: 1,219€/l
 DSL: 1,181€/l
 LPG: 0,770€/l 
19  A95: 1,224€/l
 DSL: 1,184€/l
 LPG: 0,770€/l 
20  A95: 1,227€/l
 DSL: 1,187€/l
 LPG: 0,770€/l 
21  A95: 1,229€/l
 DSL: 1,188€/l
 LPG: 0,770€/l 
22  A95: 1,227€/l
 DSL: 1,186€/l
 LPG: 0,770€/l 
23  A95: 1,226€/l
 DSL: 1,184€/l
 LPG: 0,770€/l 
24  A95: 1,229€/l
 DSL: 1,187€/l
 LPG: 0,770€/l 
25  A95: 1,228€/l
 DSL: 1,186€/l
 LPG: 0,770€/l 
26  A95: 1,226€/l
 DSL: 1,184€/l
 LPG: 0,770€/l 
27  A95: 1,224€/l
 DSL: 1,180€/l
 LPG: 0,770€/l 
28  A95: 1,219€/l
 DSL: 1,172€/l
 LPG: 0,770€/l 
29  A95: 1,217€/l
 DSL: 1,170€/l
 LPG: 0,770€/l